Заключителна конференция
Публикувано на: 24.04.2024г.

На 20 април 2024 в София се проведе заключителната конференция по проект “Together  for Fertility”, съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС, в който сдружение „Зачатие“ си партнира със сдружение RODA от Хърватска, Nasz Bocian от Полша и Progress Consult от Унгария. На срещата присъстваха членове и симпатизанти на сдружение „Зачатие“, репродуктивни специалисти и представители на ин витро клиниките в България, народни представители, представители на централната и местната власт, общественици, журналисти и десетки граждани, съпричастни с проблемите на стерилитета. Получихме видеопоздрав от от г-жа Клаудия Кордич от Хърватия – председател на европейската организация Fertility Europe и  проф. д-р Атанас Щерев – почетен председател и заместник председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.

 

Ирина Попова, зам. председател на сдружение “Зачатие” и зам. председател на Fertility Europe, представи програма Еразъм+ на Европейския съюз, нейните цели, обхват и ползи за обществото и неправителствения сектор чрез подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Целта на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, насърчаване на иновациите и укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. След това тя представи проекта „Together for Fertility” съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС, включително партньорите в проекта, основните цели и задачи, както и постигнатите резултати.

Основните цели на проекта “Together for Fertility” са:

•   Увеличаване на капацитета на пациентските организации за предоставяне на здравна информация на възрастни с по-ниски нива на здравна грамотност

•   Увеличаване на капацитета на пациентските организации за разработване на висококачествени учебни програми и учебни материали в здравното образование

•   Създаване на учебна програма за обучение на членовете на организацията за провеждане на семинари за възрастни, желаещи да научат повече за (ин)фертилността

•   Издаване на книга с достъпна, базирана на доказателства информация за (ин)фертилността - „Пътят към родителството: Твоят лесен пътеводител за фертилността“

 

 Проектът обхваща периода от  2022  до 2024 година, като включва 4 партньорски организации – Сдружение „Зачатие“ от България, сдружение RODA от Хърватска, Nasz Bocian от Полша и Progress Consult от Унгария.

Проведени са 5 трансгранични партньорски срещи и 3 международни обучения на доброволци. Крайните резултати от проекта са 4  и са съставени на 5 езика – английски, български, хърватски, полски и унгарски.

 •   Брошура „Предоставяне на здравна информация на хора с по-ниски нива на здравна грамотност“. Документът съдържа насоки и практически инструменти за начина на предаване на здравна информация до хората с по-ниски нива на здравна грамотност и базови умения за учене. Брошурата е ценен ресурс за комуникатори по здравни теми, медицински специалисти и здравни работници, неправителствени организации и съставители на обучителни програми. Достъпна е онлайн на www.zachatie.org от тук:

 изтегли книгата в pdf формат      

 •   Книга за (ин)фертилността „Пътят към родителството: Твоят лесен пътеводител за фертилността“ - печатна и онлайн Книга за (ин)фертилността. Това е най-значимият за двойките с репродуктивни проблеми резултат от проекта. Тя представя информация на достъпен и разбираем език по въпросите на репродуктивното здраве, причините за стерилитет, факторите, които влияят на зачеването и успешното износване на бременността, методите за диагностика и лечение, асистираната репродукция.

 

Изданието обхваща 5 основни теми: фертилност, безплодие, диагностика и лечение, емоционална и психологическа подкрепа, информация за помощ и финансиране, както и целия кръг от въпроси, свързани с репродуктивното здраве и безплодието на лесно разбираем език. Има цветово кодиране и илюстрации.

 

Предназначена е не само за двойките със стерилитет, но и за техните семейства, приятели и близки. Книгата е преведена на пет езика - български, английски, хърватски, полски и унгарски.

 

Книгата „Пътят към родителството: Твоят лесен пътеводител за фертилността“ е ресурс за създаване на публикации и статии за широк кръг читатели и уеб статии с иновативно съдържание по темата за фертилността. Разпространява се безплатно и може да се изтегли в електронен вариант от сайта www.zachatie.org от тук:
 изтегли книгата в pdf формат      изтегли книгата в epub формат

 

 Проектът “Together for Fertility” представя висококачествена учебна програма за обучение на обучители в образователни курсове и семинари по въпросите на репродуктивното здраве. Тя дава много практични насоки:

   Как да организираме и водим образователни курсове за хора, изправени пред безплодие?

   Как да насочим такова обучение към хора, които знаят малко или нищо за (ин)фертилността и имат затруднения при четене, писане и използване на цифрови устройства и платформи, следователно тези с по-ниско ниво на умения за учене?

   Тази програма се фокусира точно върху отговорите на тези предизвикателства - тя е иновативна за ЕС и може да служи като инструмент за организациите, работещи с тези целеви групи.

Програмата има за цел да подпомогне подготовката на преподаватели, които да бъдат обучени да водят образователни курсове за хора, изправени пред безплодие, като се отчитат по-ниските им нива на здравна и обща грамотност.

 

Магдалена Цекова-Юсменова, сертифициран по проекта обучител, представи проведените обучения. В периода 2022 – 2024 година са проведени обучения по проекта “Together for Fertility” в Будапеща през май 2022 г., в Гданск през май 2023 г. и в Загреб през март 2024 г. В образователните курсове и обучения бяха разгледани множество аспекти на образователните стратегии при възрастни:

   Как учат възрастните

   Видове участници в образователния процес

   Необходимите качества за добрия обучител

   Правилна структура на образователния курс

   Препоръки за предоставянето на информация за хора с ниски нива на здравна грамотност

Участието ни в проекта „Together for Ferility” е успешно и изключително полезно за сдружение „Зачатие“, за нашите доброволци и за пациентите и техните близки.

   

На заключителната конференция бяха представени всички цели и резултати от проекта.

Всички посетители получиха комплект печатни материали, които да ги запознаят в детайли с участието ни в проекта – брошури, печатно издание на книгата и сувенири.

В резултат на участието ни в този първи проект по програма Еразъм+, сдружение "Зачатие" има подобрен капацитет за управление, участие и кандидатстване за финансиране на проекти от ЕС.

 

 Ние от Сдружение „Зачатие“ искаме да благодарим на нашите партньори от сдружение RODA от Хърватска, Nasz Bocian от Полша и Progress Consult от Унгария.  За нас беше истинско удоволствие и вдъхновение да работим с мотивирани, интелигентни и отдадени хора, да научим толкова много и да израстнем като капацитет и умения.